هفت بهشت

دارالسلام، دارالجلال، جنت المأوی، جنت خلد، بهشت عدن، بهشت فردوس و جنت نعیم، نام بهشت های هفت گانه ای است که در متون روایی و تفسیر ی آمده است.

هفت بهشت

دارالسلام، دارالجلال، جنت المأوی، جنت خلد، بهشت عدن، بهشت فردوس و جنت نعیم، نام بهشت های هفت گانه ای است که در متون روایی و تفسیر ی آمده است.

بهشت در واقع یکی است و دارای مراتب و درجاتی است که به تناسب آن مرتبه و درجه، اسم خاص و معینی دارد.
پیوندها
۰۱ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۵۲

سبک زندگی اسلامی

گناهان زبان

  ۱- فخر فروشی:یکی از آفات زبان فخر فروشی به مال و و ثروت و اصل ونسب است.

امام باقر(ع):سه چیز است که از عمل جاهلیت است:تفاخر به نسب و طعن در شخصیت و شرف خانوادگی افراد و طلبیدن باران به وسیله ستارگان.*


صفات مؤمن: به خوبیها گوش می سپارد تا بدانها عمل کند و از خوبیها سخن نمی گوید تا بر دیگران فخر نفروشد.**

- شکایت از خدا: پیامبر(ص):« روزگاری بر مردم می آید که از پروردگار خود شکایت می کنند.

راوی: چگونه  از پروردگار خود شکایت می کنند؟ فرمود: شخص می گوید: به خدا سوگند که مدت هاست کمترین استفاده ای نکرده ام و فقط از سرمایه ام می خورم. وای بر تو! آیا سروته مال تو جز از پروردگارتوست.»  ***یا کسی که قبلا وضع مالی خوبی نداشته وبعد از مدتی اوضاع اقتصادیش خوب می شود وقتی کسی از او احوال می پرسد باز می گوید هیچ ندارم ...بلکه باید بگویید:الحمدالله...

3- سرزنش و شماتت: سرزنش و شماتت باعث کینه می شود.

پیامبر(ص): «هر کس برادر خود را برای گناهی سرزنش کند نمیرد تا خودش ان گناه را مرتکب شود.» ****

پیامبر(ص): «ازگرفتاری برادرت اظهار شادی مکن که خداوند به او رحم می کندو تو را گرفتار می سازد.» *****

پیامبر(ص): «ازخدا بترس و اگر کسی عیبی در تو دانست و به واسطه ان سرزنشت کرد تو به واسطه عیبی که از او می دانی سرزنشش نکن تا در نتیجه ،گناه این کار برگردن او باشد وپاداشش از آن تو.»*

                       


4- غیبت: ابوذر می گوید: از رسول خدا(ص) پرسیدم که غیبت چیست؟ حضرت فرمودند:" غیبت عبارت است از اینکه نسبت به برادرت چیزی بگویی که او از آن خوشش نمی آیدابوذر پرسید: حتی اگر این صفت و ویژگی در او باشد؟- باز هم غیبت، به حساب می آید؟- حضرت فرمود:" اگر- آن صفت- در او باشد، غیبت است؛ والا تهمت به حساب می آید. انس بن مالک به نقل از رسول خدا(ص) می گوید:" در شب معراج بر قومی گذر کردم که روی خود را با چنگال خویش خراش می دادند. از جبرئیل پرسیدم: اینها چه کسانی هستند؟گفت: اینها کسانی هستند که غیبت مردم را می کردند و آبروی مردم را می بردند."کسی که تلاش می کند عیب های پوشیده مردم را برملا کند، خداوند او را رسوا خواهد کرد. **غیبت ارزش نماز وعبادات را کم می کند.

انگیزه غیبت:1)کینه توزی وانتقام. 2)حسد.3)تبرئه کردن خود ازگناه باگقتن گناه دیگران. 4)مسخره کردن. 5)سرگرمی مهمانی ومجالس .6 )تحریک غریزه کنجکاوی***

غیبت سبب جرأت دیگران به گناه می شود زیرا شخص غیبت کننده باگفتن گناه دیگران قبح گناه را درجامعه میشکند.ممکن است غیبت در لباس دل سوزی ،نهی ازمنکر ودرس عبرت به دیگران ظاهر شود وشخص به این نیات غیبت کند.گناه غیبت از زنا بیشتر است زیرا زنا کار اگر واقعا توبه کند شاید خداوند بببخشد اما غیبت کننده اول باید رضایت طرف راجلب کند چون حق الناس است.

امام علی (ع):دروغ می گوید کسی که ادعا میکند حلال زاده است در حالی که با بدگویی کردن وغیبت گوشت مردم را میخورد.****

در روایت امده :گوش هایتان را از شنیدن غیبت دور بدارید زیرا گوینده وگوش فرا دهنده به غیبت،هردو در گناه شریک هستند*.

غیبت کردن در هفت مورد جایز است:     این که شخص غیبت شونده به علت تظاهر به آنچه موجب غیبت شده سزاوار غیبت باشد.مانند کافر وفاسق

      شکایت ستمدیده دادخواه از نوع ظلمی که به او رفته است.

      راهنمایی مشورت کننده

     جرح وتعدیل شاهد وراوی

      اسم بردن از بدعتگزاران و نوشته های فاسد وگمراه کننده انها.

  اگر عده ای به واسطه ی (شهادت)انها حد یا تعریز ثابت می شود بر کار زشت و گناهی اگاه شونده می تواننند نزد قاضی چه در حضور شخص گنهکار چه در غیاب او به صورت شهادت از گناه یاد کنند.

  اگر دو نفر شاهد معصیت از کسی باشند ودر غیاب او درباره ی آن گناه حرف بزنند چون تاثیری بر شنونده ندارد اشکالی ندارد .البته باید نفس و زبان خود را از بیان آن گناه نگه دارد.مخصوصا که احتمال دارد طرف مقابل آن گناه را فراموش کرده باشد یا بیم آن رود که از بین آن دو نفر به میان مردم سرایت کند.* *

درمان این بیماری

درمان علمی: درمان علمی این گناه آن است که شخص در پیامدهای این گناه بیندیشد و این پیامدها را با آنچه از این گناه عایدش می شود، مقایسه کند، از این مقایسه وی تشویق می شود که این عمل را ترک کند؛ زیرا او با این گناه از چشم مردم می افتد، رسوای دو عالم می گردد، بغض و کینه و دشمنی ایجاد می کند.هرگاه این پیامدها را با چند لحظه یاوه سرایی و بذله گویی مقایسه کند، پی خواهد برد که با غیبت کردن چه خطای بزرگی مرتکب شده است. وانگهی اگر کسی غیبت دیگری می کند به این انگیزه که با او دشمن است، چگونه حاضر می شود نیکی هایش را به دشمنش منتقل کند و گناهان دشمن را به نامه عمل خود وارد کند؟ چنان که در روایات به این پیامد غیبت اشاره شده است.

درمان عملی آنست که به هر زحمتی هم که شده، عنان نفس زبان را به دست بگیری تا به مرور زمان به راحتی از غیبت کردن پرهیز نمایی. و سعی کنیم که خوبیهای مردم را ببینیم و به دنبال معایب آنها نباشیم.

امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا فرمود:" آگاه باش کسی که بر برادر خود منت بگذارد و غیبتی را که در مجلسی درباره او شنیده است رد کند، خداوند متعال هزار باب از بدی در دنیا و آخرت از او رد می کند و اگر با وجود توانمندی از این کار خودداری ورزد، برای او مثل گناه کسی است که هفتاد بار او را غیبت کرده باشد، خواهد بود."*

5- صدای بلند:

حسن بصری:پیامبر(ص)بلند کردن صدا در 3 جا ناخوشایند می داشت:1) نزد جنازه 2) خواندن قران 3) رویارو شدن دو لشکر»**

6- فال بد زدن: فال بد زدن همان اعتقاداتی است که گاهی بدان خرافه گویند.مثلا اکر کسی یکبار عطسه کند بایدصبر کند.

پیامبر(ص):«فال نیک بزنید که به ان خواهید رسید.»** *

امام صادق (ع):« شدت وضعف تاثیر فال بد یا عدم تاثیر آن به کلی تابع ترتیب اثر(توجه وبها)دادن یا ندادن تو به  فال بد است»****

7- دروغ: پیامبر(ص):«مومن ممکن است ترسو وبخیل باشد دروغگو نیست.» پیامبر(ص):«دروغ رزق وروزی وبرکت را کم میکند.»** ***

8- طعنه: امام باقر(ع):« هیچ انسانی نیست که پیش روی مؤمنی ازاو بد گوید وطعنه زند مگر این که به بدترین شکل بمیرد وسزاوار است که روی خیر وسعادت رانبیند.»*

9- افشا نکردن گناه:اگر کسی گناهی میکند قبح وزشتی گناه را حفظ کند وبر کسی تعریف نکند که فلان گناه را انجام داده است زیرا زشتی گناه در نظرمردم کمرنگ میشود وحتی انسان درستکار هم ممکن است دچار ان گناه شود.

10-سخن چینی:علامه مجلسی :بنی اسرائیل دچار قحطی شدندوبا انکه حضرت موسی(ع)چندین بار از خدا تقاضای باران نمود اجابت نشد.سرانجام حضرت موسی از علت نیامدن باران سوال کرد.به حضرتش وحی شد:در میان شما شخص سخن چینی است که بر کار زشت خود اصرار می ورزد.تااو در میان شماست دعای تو وپیروانت مستجاب نخواهد شد.موسی عرض کرد پروردگارا!او را به ما معرفی کن تا از میان خودبیرونش کنیم.خطاب رسید:ای موسی!من شما را از نمامی(سخن چینی)باز می دارم،اکنون من خود با معرفی او نمامی کنم؟!پس همه انان توبه کردندتا خداوند باران فرستاد وخشکسالی بر طرف گردید. **

سخن چین،مانند عقرب و کرم سیاه است

امام امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید:یک روز از رسول خدا(ص) درباره بعضی از حیواناتی که(در اصل و آغاز خلقت،انسان بودند امَا به سبب ،صفات و خصلتهای پلید و زشت به امر خداوند)مسخ شده اند سأال کردم ، کدام حیوانت هستند؟حضرت فرمود:از آن حیواناتی که نسخ شده اند، یکی دعموس (کرم سیاه)است،و دیگری عقرب.سپس فرمود:وامَا کرم سیاه ،سخن چینی بود که در میان دوستان و آشنایان (و مردم می لولید و)به واسطه نمَامی و خبر چینی(فتنه به پا می کرد و)تفرقه و جدایی می انداخت. و عقرب مرد بد زبانی بود که هیچ کس از نیش زبانش آسوده خاطر نبود.***

11-فحش وناسزا:امام صادق(ع):هرکس به مرد و زن مؤمنی بهتان(فحش وناسزا)بگوید وچیزی را به او نسبت دهدکه در او نیست خداوند او را در باتلاق مُهلِک محشور می کند تا از عهده ی گفتار خود بیرون اید.راوی گوید که عرض کردم باتلاق کشنده چیست؟ فرمود:چرکی است که از آلت تناسلی زنان زنا کار بیرون می اید. *

12-به زبان آوردن کمبود های زندگی: مفضل بن قیس بر اثر گرفتاری کاری و ناتوانی از اداء قرض های خود زیر فشار سختی قرار گرفته بود، روزی به حضور امام صادق(ع)مشرف و از وضع زندگی خود لب به شکایت گشود.امام یک کیسه زر به وی داد . او از امام خواست که برایش دعا کند. امام فرمود:بسیار خوب دعا هم می کنم، اما به این نکته باید کاملاً توجه داشته باشی که هرگز گرفتاری ها و ناراحتی های خود را برای مردم بازگو نکن زیرا نخستین اثرش این است که وانمود می شود تو در صحنه زندگی دچار شکست شده و از پا درآمده ای و بدیهی است که در نظر مردم کوچک می شوی و شخصیت و ارزشت بکلی از میان خواهد رفت.**

13- حسادت:پیامبر (ص):برای نعمت های خدا دشمنانی است عرض شد ای رسول خدا چه کسانی دشمنان رسول خدا هستند؟ فرمود:کسانی که به مردم درباره آنچه خداوند از فضل خود به انان بخشیده حسد می برند.* **

امام علی (ع):حسود دارای حسرت فراوان بوده وگناهان بسیار دارد.** **

14-کبر: تکبر سه نوع است:

1-تکبر بر خدای تعالی که از همه بدتر است.مانند:تکبر فرعون ونمرود.

2-تکبر بر پیامبران وامامان :مانند کسانی که به انان نگرویدند.

3-تکبر بر بندگان خدا.

علت تکبر

1-علم ودانش  2- عمل و عبادت  3- حسب و نسب نژادی  4-جمال و زیبایی  5-ثروت و دارایی  6-زور بازو  7- داشتن پیروان ویاران شاگردان نوکران فامیل وخویشان. *

15-تهمت:پنج گناه است که محو شدنی نیست شریک قرار دادن برای خدا و کشتن کسان به نا حق و بهتان زدن مؤمن و فرار از جنگ و قسم ناحق که به وسیله آن مال کسان را ببرند.* *

دزد زده آنقدر کسانی را که از دزدی بی خبرند تهمت می زند که گناه او از دزد بیشتر می شود.

نظرات  (۲)

۰۱ اسفند ۹۲ ، ۱۱:۰۷ یه بنده خدا
چه خوبه عاشق کسی باشی
که هر لحظه باهاته ...
از رگ گردن نزدیک تر ...
خدا ...
وبتون عالیییییییییییییییییه
خوشحال میشم به وبلاگ بنده هم سر بزنید
یا علی..................................[گل]
۰۲ اسفند ۹۲ ، ۱۱:۰۹ هیئت محبین اهل البیت (علیهم السلام) قم
●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●

اللًّهُـ‗_‗ـمَ صَّـ‗_‗ـلِ عَـ‗_‗ـلَى مُحَمَّـ‗_‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗_‗ـَد و عَجِّـ‗_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_‗ـم

●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●

به یاد او همه غم ها ز سینه دور شود
دلم به رغم سیاهیش غرق نور شود

همیشه منتظرش بودم ای خدا مپسند
که بعد مردن ما جمعه ی ظهور شود . . .

●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●

اللًّهُـ‗_‗ـمَ صَّـ‗_‗ـلِ عَـ‗_‗ـلَى مُحَمَّـ‗_‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗_‗ـَد و عَجِّـ‗_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_‗ـم

●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی